HOME

De bouwwereld staat al jaren onder grote druk.

Eisen worden aangescherpt, de verhoudingen binnen

de keten veranderen. Onvoldoende communicatie en

gegevensuitwisseling met andere ketenschakels vormen

de belangrijkste oorzaak van faalkosten in de bouw.

Gebrek aan vertrouwen tussen betrokken partijen staat

samenwerking vaak in de weg.

KIEFT bouwmanagement vindt dat eindgebruikers veel

meer en eerder in het bouwproces betrokken moeten

worden dan nu veelal het geval is. En een onafhankelijke

integrale bouwmanager is daarin de belangrijke verbinder

voor een succesvol bouwproces.

Tevens neemt bij opdrachtgevers de behoefte aan

creativiteit en flexibiliteit toe. Niet alleen in de ontwerp-

tot en met realisatiefase, maar steeds vaker ook in de

initiatief- en beheerfase.

HOME

De bouwwereld staat al jaren onder grote druk. Eisen worden aangescherpt, de verhoudingen binnen de keten veranderen. Onvoldoende communicatie en gegevensuitwisseling met andere ketenschakels vormen de belangrijkste oorzaak van faalkosten in de bouw. Gebrek aan vertrouwen tussen betrokken partijen staat samenwerking vaak in de weg.

KIEFT bouwmanagement vindt dat eindgebruikers veel meer en eerder in het bouwproces betrokken moeten worden dan nu veelal het geval is. En een onafhankelijke integrale bouwmanager is daarin de belangrijke verbinder voor een succesvol bouwproces.

Tevens neemt bij opdrachtgevers de behoefte aan creativiteit en flexibiliteit toe. Niet alleen in de ontwerp- tot en met realisatiefase, maar steeds vaker ook in de initiatief- en beheerfase.

KIEFT bouwmanagement is daarbij uw ervaren, deskundige
en betrouwbare partner. KIEFT bouwmanagement staat voor:

Integrale aanpak van het totale bouwproces

Optimale flexibiliteit en inzetbaarheid, in elke
fase van het bouwproces

Jarenlange ervaring in het managen van
omvangrijke projecten

Speciale focus op duurzaamheid en klimaat

Oog voor architectuur en stedenbouw

Heldere en transparante werkwijze

Bedrijven en organisaties met (her)huisvestingsplannen

KIEFT bouwmanagement is daarbij uw ervaren, deskundige
en betrouwbare partner. KIEFT bouwmanagement staat voor:

Integrale aanpak van het totale bouwproces

Optimale flexibiliteit en inzetbaarheid, in elke
fase van het bouwproces

Jarenlange ervaring in het managen van
omvangrijke projecten

Speciale focus op duurzaam bouwen

Oog voor architectuur en stedenbouw

Heldere en transparante werkwijze

Bedrijven en organisaties met
(her)huisvestingsplannen

KIEFT bouwmanagement is daarbij uw ervaren, deskundige en betrouwbare partner.

KIEFT bouwmanagement staat voor:

dynamica - website 2

De dienstverlening van KIEFT bouwmanagement richt zich
op de volgende opdrachtgevers:

Onderwijs- en zorgorganisaties

Woningcorporaties

Gemeenten

Projectontwikkelaars

Aannemers

Architecten- en adviesbureaus

Bedrijven en organisaties met (her)huisvestingsplannen

De dienstverlening van KIEFT bouwmanagement richt zich
op de volgende opdrachtgevers: