NAVIGATIE
Menu verbergen

De bouwwereld staat al enige jaren onder grote druk. Eisen worden aangescherpt, de verhoudingen binnen de keten veranderen.

Onvoldoende communicatie en gegevensuitwisseling met andere ketenschakels vormen de belangrijkste oorzaak van faalkosten in de bouw. Wantrouwen tussen betrokken partijen staat samenwerking vaak in de weg.

Kieft Bouwmanagement vindt dat eindgebruikers veel meer en eerder in het bouwproces betrokken moeten worden dan nu veelal het geval is. En een onafhankelijke integrale bouwmanager is daarin de belangrijke verbinder voor een succesvol bouwproces.

Tevens neemt bij opdrachtgevers de behoefte aan creativiteit en flexibiliteit toe. Niet alleen in de ontwerp- tot en met realisatiefase, maar steeds vaker ook in de initiatief- en beheerfase.

Kieft Bouwmanagement is daarbij uw ervaren, deskundige en betrouwbare partner. Kieft Bouwmanagement staat voor:

 • Integrale aanpak van het totale bouwproces
 • Optimale flexibiliteit en inzetbaarheid, in elke fase van het bouwproces
 • Jarenlange ervaring in het managen van omvangrijke projecten
 • Speciale focus op duurzaam bouwen
 • Oog voor architectuur en stedenbouw
 • Heldere en transparante werkwijze


De dienstverlening van Kieft Bouwmanagement richt zich op de volgende opdrachtgevers:

 • Onderwijs- en zorgorganisaties
 • Woningcorporaties
 • Gemeenten
 • Projectontwikkelaars
 • Aannemers
 • Architecten- en adviesbureaus
 • Bedrijven en organisaties met (her)huisvestingsplannen