NAVIGATIE
Menu verbergen

Kieft Bouwmanagement is een deskundige, veelzijdige, zelfstandige en onafhankelijke onderneming, met jarenlange ervaring in de bouw. Opgericht in juli 2010 door Peter Kieft, die met zijn brede expertise een kwalitatieve bijdrage levert aan de bouwsector in het algemeen, en aan de duurzame bouw in het bijzonder.

Duurzaam bouwen is één van de speerpunten in de dienstverlening van Kieft Bouwmanagement. Bij het opstellen van de uitgangspunten (programma van eisen) komen in elk geval aan de orde:

  • Energiebesparing
  • CO2-neutraal bouwen
  • Flexibiliteit
  • Toekomstwaarde
  • Cradle-to-cradle


Naast duurzaam bouwen heeft Kieft Bouwmanagement ook een scherp oog voor architectuur en stedenbouw.

Bij de uitvoering van haar opdrachten, van initiatief- tot en met beheerfase, hanteert Kieft Bouwmanagement de volgende toetsingscriteria:

  • Programma
  • Organisatie
  • Financiën
  • Planning
  • Techniek